ඕකට මොකක් දැම්මත් ඕකේ තියන එකම රහා ලුණු රහා

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
7 Views
FULL EPISODE : https://hiru.lk/n4Bw0H
ඕකට මොකක් දැම්මත් ඕකේ තියන එකම රහා ලුණු රහා
Tags
hiru tv, hiru tv lk, hiru tv sri lanka

Post your comment

Comments

Be the first to comment